Snipperhout BV | info@snipperhout.nl
goedkope en duurzame warmte uit hout
duurzaam Drenthe

 

Regionale duurzaamheid 

Omdat wij als boomverzorgingsbedrijf veel houtsnippers produceren, en waarde hechten aan innovatie en duurzaamheid op het gebied van schone energie, is het vermarkten van deze snippers als schone brandstof in de regio een logische volgende stap. Er zijn in Nederland in iedere gemeente 10-tallen hoveniers, groenvoorzieners, boomverzorgers en (semi) overheidsdiensten die gezamenlijk een flinke hoeveelheid houtsnippers produceren; meer dan 1 Megaton op jaarbasis. De benodigde infrastructuur is reeds aanwezig en kan beter benut worden zodra er regionale afzet wordt gerealiseerd. Veel houtsnippers worden nu nog naar Denemarken, Duitsland en het zuiden van Nederland getransporteerd, wat ons betreft is dat verleden tijd. Dit transport over lange afstanden maakt dat de snippers minder duurzaam zijn dan wij graag zouden willen. De doelstelling van Snipperhout BV is erop gericht om houtsnippers die vrijkomen uit de omgeving te benutten voor het op een duurzame wijze produceren van warmte in diezelfde regio. Zowel voor particulieren als bedrijven met een hoge warmtebehoefte zoals zwembaden, overheidsinstellingen, bedrijfsloodsen of agrarische bedrijven levert het overstappen op een houtgestookte verwarmingsinstallatie van Snipperhout BV al gauw een een flinke kostenbesparing op.